Wednesday, February 3, 2010

Konsep Takaful

Takaful ialah satu konsep bantuan bersama berasaskan prinsip-prinsip berkongsi tanggungjawab, bekerjasama dan saling membantu menjaga kepentingan bersama. Setiap peserta menyumbang berasaskan Tabarru' (derma) kepada dana yang akan digunakan untuk membantu satu sama lain pada masa diperlukan.